Voorwaarden

De selectie zal beperkt zijn tot het gebied van de Benelux. Personen ouder dan 18 jaar (of jonger indien ouderlijke toestemming) die legaal op het bovengenoemde grondgebied verblijven, kunnen deelnemen.

Om de selectie aan te vragen, moet u de aanvraag indienen volgens de instructies in het bijbehorende aanvraagformulier op de website benelux-nl.polar-ambassador.com.

Aanvragen die via een ander kanaal worden ontvangen dan het programma dat is beschreven in het bijbehorende aanvraagformulier of buiten de vastgestelde deadlines, worden niet geaccepteerd.

Polar behoudt zich het recht voor om de stoel van een van de geselecteerde deelnemers opnieuw toe te wijzen in het geval dat wordt gecontroleerd of de verstrekte gegevens fictief of ongeldig waren.

Polar kiest de ambassadeurs volgens bepaalde selectiecriteria bij alle geldige kandidaten die voldoen aan de vereiste voorwaarden. Sportuitdagingen, persoonlijke waarden, charisma en algemene participatiedoelstellingen worden gewaardeerd.

De geselecteerde deelnemers worden per e-mail gecontacteerd door Polar en moeten hun deelname accepteren door binnen 7 dagen na de e-mail van Polar te antwoorden. De niet-bevestiging, veronderstelt de vrijstelling en Polar selecteert automatisch een andere deelnemer. 

Voor vragen of opmerkingen kan men terecht op het volgende e-mailadres: marketing.benelux@polar.com.

De geselecteerde kandidaten zullen een overeenkomst maken met Polar. Slechts op het moment van een akkoord, wordt de geselecteerde kandidaat een Polar Ambassador. Dit betekent dat de geselecteerde deelnemers begrijpen en ermee akkoord gaan dat ze als Ambassador de richtlijnen van Polar moeten volgen. Deze overeenkomst en richtlijnen zullen gedeeld worden met de geselecteerde kandidaten.

 

De deelnemers aan de selectie zijn geinformeerd dat alle persoonlijkegegevens dat ze invullen verzameld zullen worden door Polar Electro Benelux en behandeld zullen worden volgens het Privacybeleid van Polar.

Deelnemers hebben het recht op toegang, rectificatie, annulatie en oppositie via marketing.benelux@polar.com.

Deelnemers aan de selectie gaan ermee akkoord dat de voorziene data gebruikt mogen worden om hun deelname te kunnen beheren zoals vermeld.

Polar neemt zich voor om de selectieprocedure eerlijk te laten voorlopen en met strikte inachtneming van de regels van fair play. Daarom zal elk misbruik of frauduleus gebruik van deze basis resulteren in de daaruit voortvloeiende diskwalificatie van de deelnemer en het daaruit voortvloeiende verlies van enig voordeel dat hij / zij had kunnen behalen. Bij wijze van voorbeeld wordt begrepen dat er sprake is van misbruik of frauduleus gebruik van de selectie wanneer er een vorm van fraude of vervalsing is in de gegevens die in de registratie worden aangeboden.

Polar behoudt zich het recht voor om deze selectieprocedure te wijzigen, op te schorten of aan te passen wanneer er sprake is van een goede reden of redenen van overmacht die verhinderen dat deze wordt uitgevoerd op de manier waarop de regels worden verzameld. Polar-medewerkers of bedrijven die een commerciƫle relatie van agentschap of dienstverrichting onderhouden met een van hen (evenals hun directe familieleden tot de eerste graad van verwantschap) mogen niet in de selectie in het algemeen worden geregistreerd en ontvangen mogelijk geen voordelen.

De deelname impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in hun geheel, dus het gevoel van niet-acceptatie hiervan zal leiden tot uitsluiting van de deelnemer.

Close